فروش

۳ راه بهینه سازی تیم فروشتان

۳ راه بهینه سازی تیم فروشتان

picture نویسنده :
۳ راه بهینه سازی تیم فروشتان

در فروش B2B، شما به مزیت هایی برای فروش بهتر نیاز دارید. استراتژی، تکنولوژی و تیم فروش حرفه ای همگی بخشی از دستورالعمل برای فروش بهتر و داشتن رابطه مناسب تر با مشتریان هستند. تقویت و تمرین دادن تیم فروشتان، به بازدهی بیشتر کمک می کند. در اینجا ۳ روش برای بیشتری بازده را بررسی می کنیم. اندازه گیری و تحلیل داده های فروش بدون بررسی و آنالیز نتیجه داده های فروش، بهینه سازی تیم فروشتان فرآیندی بیهوده خواهد بود. بررسی سرنخ های فروش b2b به تیم فروش شما آمارهایی برای بهتر کردن روش های و متدها می دهد تا در مذاکرات فروش استفاده کنند. برای اندازه گیری داده های فروش از ابزارهای B2B مانند موارد زیر می توانید استفاده […]

ادامه مقاله
۳ روش برای دست یافتن به فروش موفق

۳ روش برای دست یافتن به فروش موفق

picture نویسنده :
۳ روش برای دست یافتن به فروش موفق

در بازار رقابتی فروش دنیای امروز، هر کسی به دنبال پیدا کردن نکاتی برای سرعت بخشیدن به بازگشت سرمایه است. شرکت ها جلسه های طوفان فکری راه اندازی می کنند، مشاوره های حرفه ای استخدام می کنند و در تکنولوژی های گران قیمت سرمایه گذاری می کنند. اما راه خیلی ساده ای برای افزایش سهم بازار وجود دارد: سازمان فروش خودتان را خوش بینانه تر کنید. حتماً فکر می کنید با مقاله ای عادی و بی محتوا روبرو هستید. تحقیقات نشان می دهد فروشنده هایی که نگاه خوش بینانه ای دارند درآمد بیشتری را برای شرکت ایجاد می کنند. در یک مورد مطالعاتی مشاهده شد که فروشنده های خوش بین ۳۳% بیشتر از سایرین فروش بیمه را انجام می دهند. بعد از […]

ادامه مقاله